Brødrene Lomheim - Maskinentreprenør på Hafslo

Om oss

Brødrene Lomheim AS er ei maskinentreprenørbedrift som held til på Galden på Hafslo i Luster Kommune.
Bedrifta vart etablert i 1960, og har sidan den gong utført kvalitetsarbeid i heile Indre Sogn.
Vår filosofi er å utføre våre tenester med høg kvalitet til konkuransedyktige prisar og til rett tid.
Me tek på oss arbeid for både private og offentlege oppdragsgjevarar, ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor for oss.
Me ufører alt av maskinarbeid, massetransport, masselevering og spesialtransport med meir.

Les mer

Nyhende

Nylakka FH! :)

Vår utstyrspark

Stolt sjåfør