Fimreite

Prosjektet gjeld opprusting av eksisterande veg på oppdrag frå Statnett.