Fortau Gaupne

 

  • Fjerning av stubbar og røter i Øyagata
  • Etablering av fortau Øyagata og Engjadalsvegen
  • Setting av kantstein og legging av belegningsstein
  • Grønt- og planteareal
  • Handtering av overvatn
  • Gatelys 
  • Asfaltering og oppmerking