Fjernvarmeprosjekt Sogndal

På oppdrag for Sognekraft as utfører me :
- Grøft for framføring av fjernvarme i Sogndal Sentrum/ Dalavegen
- 300 meter ny grøft for 500 mm fjernvarmerøyr
- Kryssing av mykje eksisterande infrastruktur i grunnen og oppå overflata


Ferdig grøft over museumstomt.