Dale Sentrum

Trafikktryggingstiltak- Gangveg, busstopp og mur mot kyrkjegard.