Skredsikringsprosjekt

For Statens Vegvesen Region Vest utførte me i 2012 og 2013 bygging av Skredvoll i Buskredene langs FV 337 til Veitastrond.
Dette var for oss eitt stort prosjekt med masseflytting av ca 120.000 m3, derca 45.000 m3 var fjell.
Det omfatta og mykje muring og plastring av skråningar og bekkeløp, samt nedføringsrenner og stikkrenner.
Når dette arbeidet var sluttført utførte me i eigen kontrakt møteplassar langs FV337 og utsprenging av riggområde for tunnel i Bjørnabakkane
Til å utføre arbeidet hadde me hjelp av : FS Anlegg as, Audun Ramsdal as og Harald Leirdal

På oppdrag for Årdal kommune har me utført bygging av rasvoll for steinsprang i Vassbugen på Årdalstangen. Arbeidet omfatta masseflytting, røyrlegging, muring, plastring og gjerdemontering med meir.