Grøftekassar

Me har no grøftekassar for bruk i djupe grøfter
Me har 2 stk lengd 3,5 meter og høgd 2,4 meter