Beheim 2

På oppdrag for Luster Kommune utfører me :
- Infrastruktur for nytt bustadfelt med veg, VA og Kabelanlegg
- Muring med naturstein, ca 800 m2
- Plastring av bekkefar, ca 200 m
- Høgdebasseng for drikkevatn
- Masseutskifting, drenering og mykje meir

Her får me hjelp frå FS Anlegg as.

Jan Arne vurderar verket. Natursteinsmur ved Høgdebassenget

Plastring av bekkefar