Hausagjelet

Prosjektet gjeld opprusting av eksisterande offentleg veg på oppdrag frå Vestland fylkeskommune.