RV55 Fardal - Ylvisåker GS-Veg

Arbeidsfellesskap med FS Anlegg, utført for SVV. Gang-og sykkelveg.