Om oss

Brødrene Lomheim AS er ei maskinentreprenørbedrift som held til på Galden på Hafslo i Luster Kommune.

Bedrifta vart etablert i 1960, og har sidan den gong utført kvalitetsarbeid i heile Indre Sogn.

Vår filosofi er å utføre våre tenester med høg kvalitet til konkuransedyktige prisar og til rett tid.

Me tek på oss arbeid for både private og offentlege oppdragsgjevarar, ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor for oss.

Me ufører alt av maskinarbeid, massetransport, masselevering og spesialtransport med meir.

Dag Lomheim : Dagleg leiar
Arne Lomheim : Maskinførar med fagbrev

Bodil Lomheim : Maskinførar med fagbrev / Lastebilsjåfør

Joar Listou: Maskinførar

Kenneth Lund : Lastebilsjåfør
Wenche B. Lomheim : Kontormedarbeidar
Vegard Lomheim : Maskinførar, Fagbrev i Veg og anleggsfag
Ole Jørgen Nes
: Maskinførar, Fagbrev i Veg og anleggsfag