Om oss

Brødrene Lomheim AS er ei maskinentreprenørbedrift som held til på Galden på Hafslo i Luster Kommune.

Bedrifta vart etablert i 1960, og har sidan den gong utført kvalitetsarbeid i heile Indre Sogn.

Vår filosofi er å utføre våre tenester med høg kvalitet til konkuransedyktige prisar og til rett tid.

Me tek på oss arbeid for både private og offentlege oppdragsgjevarar, ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor for oss.

Me ufører alt av maskinarbeid, massetransport, masselevering og spesialtransport med meir.

Dag Lomheim : Dagleg leiar

Arne Lomheim : Maskinførar med fagbrev

Bodil Lomheim : Maskinførar med fagbrev / Lastebilsjåfør

Joar Listou: Maskinførar

Kenneth Lund : Lastebilsjåfør

Wenche B. Lomheim : Kontormedarbeidar

Vegard Lomheim : Maskinførar, Fagbrev i Veg og anleggsfag

Ole Jørgen Nes : Maskinførar, Fagbrev i Veg og anleggsfag

Erik Johan Hilleren: Lærling i maskinførarfaget