Kvitevollen Bustadfelt

På oppdrag for Luster Kommune utfører me som UE for Veum Maskin as
- Infrastruktur for nytt bustadfelt i Luster for 8 stk einebustadar
- Veg, VVA, Kabelanlegg
- ca 100 m2 natursteinsmurar
- Ca 100 m3 sprenging
- Masseutskifting, grøfter og mykje meir