Trafikktryggingsprosjekt

Aurland

Rammeavtale for SVV. Utviding av Bellsvingen og ein møteplass. Opparbeiding av tre møteplassar i tillegg.

E16 Flåm

Rammeavtale for SVV.

Fv 24 Hausagjelet:

Rammeavtale for SVV.

Vangsnes:

Rammeavtale for SVV.

Vik sentrum:

På oppdrag for Statens Vegvesen, Region Vest utført me sommaren 2014 trafikktrygging langs RV13 i Vik Sentrum. Arbeidet omfatta forsterking av gatelys ved gangfelt, oppstramming av avkøyrsler og bygging av busstopp, sammt forlenging av gatelys langs RV 13.