Trafikktryggingsprosjekt

På oppdrag for Statens Vegvesen, Region Vest utført me sommaren 2014 trafikktrygging langs RV13 i Vik Sentrum. Arbeidet omfatta forsterking av gatelys ved gangfelt, oppstramming av avkøyrsler og bygging av busstopp, sammt forlenging av gatelys langs RV 13.