Fv 5640 Lambhaug

Vedlikeholdsprosjekt på Fv 5640 ved Lambhaug i Luster Kommune. Eksisterande støttemurar på nedsida av vegen skal fjernast og det skal etablerast nye natursteinsmurar. Arbeidet omfattar også masseutskifting, dreneringstiltak, asfaltering og utskifting av rekkverk. Vegen er smal og ligg i sidebratt terreng, den er derfor stengd under arbeidet.